Witamy na stronach BIP DZMiUW

Uwaga, otwiera nowe okno.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonuje zadania Marszałka w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r nr 239 poz. 2019 ze zmianami) i działa w oparciu o uchwałę nr XII/114/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy, Lwówku Śląskim, Świdnicy oraz Wrocławiu i utworzenia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz nadania statutu.

dzmiuw

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu czynny jest w godzinach  730 - 1530 od poniedziałku do piątku.


Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wszystkie opłaty za:

  • uzgodnienia dokumentacji technicznych w zakresie kolizji z wodami (rzeki, potoki) i urządzeniami melioracji wodnych,
  • udzielanie informacji technicznych,
  • sporządzanie opinii technicznych i opracowań projektowych,

pobierane są przez tut. Zarząd na podstawie Uchwały Nr 723/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.05.2011 r. należy wpłacać wyłącznie na konto:

Getin Noble Bank S.A.
28 1560 0013 2001 0137 3000 0002

 


 

Login